Můj důchod mě chodí na účet do banky, bude mě dále chodit jako dosud?

Otázka:

Dobrý den,je mě 72let a od roku 2003 pobírám starobní důchod.25.10.2018 mě zemřel manžel bylo mu 73let a pobíral starobní důchod od roku 2007. Zažádala jsem si o vdovský důchod a dnes mě přišlo rozhodnutí.Je toto rozhodnutí již na stálo a nebo se bude po roce znovu žádat?Můj důchod mě chodí na účet do banky,bude mě dále chodit jako dosud?Nerozumím části povinost občanů v důchodovém pojištění,že je povinen písemě ohlásit ČSSZ do 8dnů skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku,její výši a výplatu.Děkuji za vysvětlení a odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můj důchod mě chodí na účet do banky, bude mě dále chodit jako dosud?

Vzhledem k věku již máte vdovský důchod přiznán trvale.

Důchod vám bude zasílán způsobem, jaký jste uvedla v žádosti o vdovský důchod. Vzhledem k tomu, že oba důchody (starobní a vdovský) je nutno zasílat stejným způsobem, předpokládám, že důchody budou zasílány bezhotovostně na váš účet.

Vámi uváděna povinnost ve vaší situaci znamená povinnost ohlásit ČSSZ příp. změnu bydliště nebo sňatek, který by znamenal zánik nároku na vdovský důchod.