Mohu požádat o vyloučení dob s nízkým výdělkem u již přiznaného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, když jsem v roce 2005 přišla o práci, bylo mi řečeno, že mohu vykonávat správu domu na Dohodu o pracovní činnost – 1600 Kč/měsíc po dobu 2 let a bylo mi řečeno, že tento výdělek mi nic neovlivní. Nyní s úpravami vyloučených dob jsem zjistila, že se mi touto činností snížil důchod o cca 850 Kč/měsíc, tím, že 2 x 19 tis/rok!!! se mi započítal do výpočtu důchodu a nebralo se v potaz, že jsem na ÚP. Důchod předčasný přiznán 29. 3. 2009. Jsem z toho špatná a ptám se, zda mám i já šanci úpravy důchodu?

Odpověď:

Mohu požádat o vyloučení dob s nízkým výdělkem u již přiznaného důchodu?

Možnost požádat o vyloučení náhradní doby pojištění (např. právě evidence na úřadu práce), která se kryje s příjmem z výdělečné činnosti, je v § 16 odst. 8 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, umožněna až od 1. 1. 2010. Jestliže máte starobní důchod přiznaný před tímto datem, nebylo možné o vyloučení této doby požádat. Žádat o vyloučení těchto dob je stejně možné pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu.

Nevím, jakým způsobem jste dospěla k částce 850 Kč měsíčně, ale zdá se mi velmi vysoká. Zkoušel jsem si na důchodové kalkulačce tuto situaci nasimulovat a rozdíl se pohyboval mezi cca 300 Kč až 350 Kč.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď a za čas. Co říct, píšete, že to není tolik, co jsem zhruba spočítala a máte pravdu, je to míň. Věnovala jsem tomu čas a počítala přesně a rozdíl je 460 Kč. Jen pro názornost uvádím :

Přiznaný předčasný důchod (chybí 900 dni) k 29.03.2009 bez vyloučení doby na ÚP :
Doba poj. : 40 roků a 88 dní Stanov.výp.základu: období 1986-2008 počet dnů VLD: 65 úhrn RVZ: 6126082 OVZ: 22354 výpoč.základ VPZ: 14057 Důchod: 9339 (vč.zákl.vým.2170) ProcV: 60% ProcZ: -9% ProcC 51%

Moje evidence na ÚP : 1.5.2005 – 14.5.2007 tj. 744 dní + 1.6.2008 – 28.3.2009 tj. 301 Celkem tedy 1045 dní –
Modeluji tedy výpočet důchodu přiznaného v roce 2009 vč. VLD na ÚP: (zohlednění odečtu měs.výdělku 1600 Kč upravený v čase přepočt.koef.)
počet dnů VLD: 65+1045=1110 úhrn RVZ: 6079991 OVZ: 25364 výp.zákl.VZP: 14959 Důchod: 9799

Rozdíl mezi přiznaným a nepřiznaným (bez VLD na ÚP): 9799 – 9339 = 460 Kč v %části bez následných valorizací.

Mně na tom vadí, že slyším kolem sebe “budeme 10 let na ÚP – jsou to vyloučené doby a ze sociálky vyžijeme, nebudeme si “rozmělňovat” důchodové dny, kdy bylo peněz dost. A pak je mi řečeno, že známá jedné ženě spočítala, že když nebude pracovat ještě další roky a vydrží do důchodu, bude ho mít 10500 Kč a to mě právě šokovalo!! Jak může mít důchod po 10ti letech na sociálce vyšší než já? Když to bylo poněkolikáté, začala jsem po tom pátrat a studovat důchodové zákony. Je smutné, když se človět ocitně po 35ti letech práce “na dllažbě” a snaží se pracovat jakkoli (1600/měsíc) a třebaže jsem se u úředníků informovala, zda mi to nějak ublíží a odpověď byla záporná, tak na to doplácím. Důchod by měl být i podle toho, kolik roků do systému platíme a ne zneužívat vyloučených dob. Věřte, že je to pro mě špatná zkušenost s úředníky, kteří se tak akorát dokonale hlásí o peníze, ale práci pro občany tak dokonalou neodvádí. Přeci každý občan si nemůže nastudovat jakýkoliv zákon, aby neudělal něco špatně, ale měl by dostat přehledné a správné informace. Děkuji za trpělivost.

Odpověď doplněna:

V minulém dotazu jste uváděla, že jste při evidenci na úřadu práce pracovala dva roky, nyní ale vylučujete přes tisíc dní, což je více a zřejmě proto ten rozdíl od mého předchozího odhadu. Abych mohl výpočty srovnat, musel bych vidět celý osobní list důchodového pojištění – z vámi poslaných dat výpočty neporovnám.

Nicméně ve výpočtu máte chybu už jen v tom, že v obou případech počítáte se 40 lety pojištění. V době přiznání vašeho starobního důchodu se pro výpočet výše důchodu evidence na úřadu práce hodnotila v rozsahu 3 let (plus vše do roku 1995 a doby, kdy byla vyplácena podpora) a v rozsahu 80 %. Pokud byste byla tedy pouze na úřadu práce a nebyla zaměstnaná, získala byste o jeden rok pojištění méně (39 let) a důchod by vyšel o přibližně 224 Kč menší (vycházím z vašich výpočtů), tj. 9.576 Kč. Takže rozdíl opravdu není takový.

Takových příběhů, kdy jedna známá povídala, jsem za svoji karieru slyšel mnoho. Většinou nejsou pravdivé. V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce, máme popsáno v článku úřad práce a důchod – ve stejném rozsahu se tato doba i vylučuje. Není tudíž možné vyloučit 10 let souvislé evidence na úřadu práce. Výši důchodu pochopitelně ovlivňuje i počet získaných let pojištění (jak popisuji i výše – 39 vs. 40 let). Výpočet důchodu je znám nejvýše pro rok 2015, nevím tedy, jak vaše známá došla k závěru, že za X let budou mít tolik a tolik důchodu.