Mohl by být invalidní důchodce znevýhodněn tím, že by mu nebyl proveden srovnávací výpočet?

Otázka:

Dobrý den, přečetla jsem tento článek :http://test.ligaportal.cz/article/prechod-z-id-do-starobniho-duchodu . Znamená to snad, že při nepožádání o starobní důchod včas, by mohl být důchodce znevýhodněn tím, že by mu nebyl proveden srovnávací výpočet?
Moc děkuji za Vaši případnou odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohl by být invalidní důchodce znevýhodněn tím, že by mu nebyl proveden srovnávací výpočet?

Jak se v této situaci postupuje, vysvětluji podrobně v tomto článku. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času, nárok na doplatek je nejvýše pět let zpětně§ 55 zákona č. 155/1995 Sb.

Pokud by si tedy invalidní důchodce požádat o starobní důchod více než pět let zpětně, ČSSZ mu důchod k požadovanému datu přiznání spočítá. Pokud bude starobní důchod vyšší, bude sice starobní důchod k tomuto datu přiznán, ale doplatek bude náležet jen pět let ode dne uplatnění žádosti o starobní důchod.