Minimální důchod 12 tisíc byl jen nějaký návrh, nebo už to je uzákoněno?

Otázka:

dobrý den pane Maříku,
děkuji velmi za vaše dosavadní odpovědi, už jsem si myslel, že o tom vím vše podstatné, ale z omylu mne vyvedla ČSSZ ve výměru důchodu pro manželku.
Pracovala celý život, tak jsem očekával důchod kolem 10 tis., tedy nižší než průměr, protože platila v poslední době 2000-2020 jen minimální pojistné.
Mimochodem minimální důchod 12 tisíc byl jen nějaký návrh nebo už to je uzákoněno?
Vyměřili ji 7,5 tisíce, což mi přišlo hodně divné a ve výpočtu jsem našel četné „díry“, podali jsme proto námitky tohoto znění:
______________________________________________________
Vážení, podávám námitky proti stanovení výše starobního důchodu, protože ve výpočtu dob pojištění a vyměřovacích základů nebyly oproti IOLDP, zaslaném u příležitosti důchodového věku v roce 2020, zohledněny moje požadavky na doplnění, uplatněné při sepsání žádosti o důchod dne 14.3.2022, zejména:

1. Nezapočtena doba studia prvního ročníku střední školy 1.9.1974-1.9.1975, tj. 365 dnů, doklad vysvědčení předložen při sepsání žádosti.
2. Nezapočteny doby ani hrubé mzdy u zaměstnavatele Správa služeb diplomatickému sboru v období 8.9.1986- 30.6.1988. Doloženo platebním výměrem (3x: 10000, 30000, 16000 Kč základ daně) Obvodní finanční správy v Praze 1. Pojistné bylo buď součástí daně ze mzdy (viz poznámka o dani s 60% zvýšením) anebo ho platil přímo zaměstnavatel. Za to, že ho nemá ČSSZ v evidenci nemohu, ale doklad o nepřetržitém pojištění u zaměstnavatele (zápočtový list) pro období 8.9.1986- 10.4.1992 jsem rovněž při sepsání žádosti předložila.
3. Do doby pojištění nezapočtena doba 7.4.1997- 31.12.2000 samostatná výdělečná činnost, kdy jsem pojištěna byla, ale podle tehdy platných zákonů nebylo nutné platit pojistné, protože hrubý příjem nedosáhl stanovené výše. Nevratné povinné minimální zálohy tehdy ještě neexistovaly. Doklad: pravidelné roční vyúčtování, kde PSSZ tyto roky ve výčtu uvádí.
_______________________________________________________________________________________
Rád bych k tomu znal váš názor, ppř. jak se bránit, pokud to ovšem nepřesahuje téma důchodové poradny.
K tomu snad ještě dodávám:
1. je snad jasné, jen to dokumentuje, že na naše požadavky, uplatněné při sepsání žádosti o důchod, se úplně vyflákli, a pro výměr důchodu použili IOLDP, který zaslali s datem vzniku nároku na důchod v 10/2020 a na naše žádosti o doplnění při sepsání žádosti vůbec nebrali zřetel, jen doplnili prázdniny při studiu.
2. Citovaný zaměstnavatel byla normální státní organizace a manželka u ní byla zaměstnána a měla razítko v občanském průkazu. Fungovalo to tak, že zahraniční ambasáda vyplácela mzdu přímo a
a) žena pak podávala daňové přiznání na finanční správě, kde ji pak vyměřili daň, která byla „zvýšená o 60%“, což podle mne zahrnovalo i sociální pojištění.
b) Současně ambasáda platila nějaký peníz Správě služeb…. a je možné, že z toho pak platlla Správa na ČSSZ pojištění zvlášť
Jak to bylo doopravdy se už nedozvím, protože tato organizace v roce 1992 zanikla, viz datum vystavení zápočtového listu. Je zajímavé, že ČSSZ v registraci má dny a výdělky, kdy žena před mateřskou už nepracovala na zahraniční ambasádě, ale na vedlejší pracovní poměr u stejné organizace, což svědčí spíše pro variantu a).
Pravda je ale ta, že v zaměstnání u řádné socialistické organizace žena byla a že to nemají na ČSSZ registrováno není její chyba. Jak jinak než dvěma výše citovanými dokumenty ČSSZ přesvědčit? Že má nárok na zápočet odpracované doby i hrubé mzdy pro výpočet vyměřovacího základu? Nebylo to v době, když „důchoďák“ vyhořel?

3. Situace je popsána snad dostatečně, rozumím tomu, že pro výpočet vyměřovacího základu se nepočítá nic, když nic neplatila (nebo snad přece jen něco-to, co bylo v daňovém přiznání jako hrubý výdělek OSVČ?), ale do doby pojištění by se celý rok, tj. 365 dní, tj. nárok 1,5% z „něčeho“ by vzniknout měl, tedejší zákony to prostě tak umožňovaly a i to bylo s doktrínou podpory podnikání v souladu.
Po uplatnění všech požadavků mne podle vaší kalkulačky vychází důchod namísto vyměřených cca 7,5 tis 9684 Kč (pro odchod do důchodu ke dni 17.10.2020) a počet celých let pojištění namísto vyměřených 38 roků 45 roků.
Děkuji a jsem s pozdravem a ppř. se omlouvám, pokud popsaná problematika přesahuje téma důchodové poradny.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Minimální důchod 12 tisíc byl jen nějaký návrh, nebo už to je uzákoněno?

Minimální důchod ve výši, které by se pohybovala v částce, kterou uvádíte stanoven není a ani se nic podobného (alespoň v dohledné době) neplánuje.

Pokud byl rok studia při sepisování žádosti o důchod doložen vysvědčením, měl být při výpočtu důchodu zhodnocen. ČSSZ chybu v rámci námitky opraví.

Vyměřovací základy (hrubá mzda) není možné dokládat „platebním výměrem“. Je třeba doložit doklady, které prokazují výdělek v jednotlivých měsících (ideálně výplatní pásky, někdy je možné mzdu dopočítat z knížky ROH…), příp. za celý kalendářní rok. Platový výměr neprokazuje výši výdělku v jednotlivých měsících nebo v daném roce – stačilo by např. marodit a už by byly údaje špatně. V tomto případě se místo vyměřovacích základů zhodnotí vyloučená doba – § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Sociální pojištění zaměstnanců existuje až od roku 1993.

O „vyhořelém důchoďáku“ nemá žádné povědomí. ELDZ byly víceleté a tehdejšímu Úřadu důchodového zabezpečení je organizace zasílaly až po konci zaměstnání.

Pokud vaše manželka neplatila pojistné jako OSVČ, což před rokem 2004 bylo skutečně možné, pojištěná nebyla (neplatím pojištění = nejsem pojištěný) – § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Uvedená doba vaší manželce zhodnocená nebude, stejně jako vyměřovací základy. Tehdejší zákony sice umožňovaly OSVČ pojištění neplatit, ale z toho nelze vyvozovat, že ten kdo neplatit, byl jištěný.

Z uvedených námitek vám ČSSZ vyhoví ve zhodnocení doloženého studia, v ostatních bodech budou zamítnuty.