Mám nárok na dorovnání důchodu na minimální letošní výši?

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 3. stupně ve výši 2.883 Kč. Ze Slovenska ve výši 321,9 Eur. Mám nárok na dorovnání českého důchodu na minimální (pro rok 2014 je to 3.110 Kč), anebo nemám nárok, když pobírám současně slovenský a jejich součet je víc než 3.110 Kč.

Odpověď:

Mám nárok na dorovnání důchodu na minimální letošní výši?

Minimální výše důchodu, která v současné době činí 3.110 Kč, se týká pouze letos přiznávaných důchodů. Dříve přiznané důchody se zvyšují v rámci valorizací.

U tzv. „dílčích“ důchodů, tedy u těch, při jejichž výpočtu se muselo přihlédnou k době pojištění v zahraničí (což je zřejmě váš případ), stejné minimální výše českého „solo“ důchodu neplatí.