Měl jsem nárok o dřívější odchod do důchodu a lze pořádat v současné době o nějakou finanční kompenzaci?

Otázka:

Jsem již 2 roky ve starobním důchodu, do kterého jsem odešel v 63 letech. Nyní mi kamarád sdělil, že jsem mohl odejít daleko dříve, neboť jsem měl ke dni 31. 12. 1992 odpracováno v 1. kategorii (práce v hutích) přes 20 let. V době i před žádosti o starobní důchod mi nikdo neporadil o mých nárocích jít do důchodu dříve. Otázka: měl jsem nárok o dřívější odchod do důchodu a lze pořádat v současné době o nějakou finanční kompenzaci? Děkuji.

Odpověď:

Měl jsem nárok o dřívější odchod do důchodu a lze pořádat v současné době o nějakou finanční kompenzaci?

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku musel byste získat v I.A nebo I.B kategorii alespoň 20 let zaměstnání, příp. by stačilo i 15 let, ale v tom případě by zaměstnání v kategorii muselo trvat k 31. 12. 1992 a důchodový věk by byl vyšší.

Pokud jste skutečně měl nárok na snížení důchodového věku a požádal si o důchod později (jak uvádíte v 63 letech), měla by vám ČSSZ tuto dobu (od dosažení sníženého důchodového věku do data přiznání důchodu) hodnotit jako tzv. práci nad nárok. Změnit datum přiznání důchodu je možné pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

Pro ověření vašich důchodových nároků doporučuji kontaktovat vaši OSSZ.