Manželka odešla do důchodů 1. 1. 2023. Výpočet měla do konce roku 2021. Jak se započítá rok 2022 do důchodů?

Otázka:

Manželka odešla do důchodů 1.1.2023. Výpočet měla do konce roku 2021. Jak se započítá rok 2022 do důchodů? je to automaticky, nebo se musí žádat a jak?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka odešla do důchodů 1. 1. 2023. Výpočet měla do konce roku 2021. Jak se započítá rok 2022 do důchodů?

Jde o to, čemu říkáte „odejít do důchodu“ a také co myslíte tím „započítat rok 2022“?

Na přelomu let 2022 a 2023 vycházelo výrazně lépe přiznat důchod na konci roku 2022. Drtivá většina lidí pak měla přiznán předčasný důchod v roce 2022 s tím, že výplatu důchodu mohli mít uvolněnu od pozdějšího data. Rozhodné období, tj. období, ze kterého se hodnotí vyměřovací základy, končí rokem předcházejícím roku přiznání důchodu. Pokud byl tedy důchod přiznán k datu v roce 2022 (i když s výplatou od 1. 1. 2023), končí rozhodné období rokem 2021.

Doba pojištění se naopak hodnotí až do dne předcházejícímu přiznání výplaty (pokud to té doby byla vykonávána výdělečná činnosti). Pokud byl tedy důchod přiznán v roce 2022 s výplatou do 1. 1. 2023, doba pojištění má být zhodnocena do 31. 12. 2022 a vyměřovací základy do konce roku 2021.

Příp. dotaz doplňte a lépe popište, protože variant, „jak se dá odejít“ do důchodu, může být mnoho.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď, ale pořád nevím zda ten rok 2022 bude dopočítán: „Doba pojištění se naopak hodnotí až do dne předcházejícímu přiznání výplaty (pokud to té doby byla vykonávána výdělečná činnosti). Pokud byl tedy důchod přiznán v roce 2022 s výplatou do 1. 1. 2023, doba pojištění má být zhodnocena do 31. 12. 2022 a vyměřovací základy do konce roku 2021.“ tolik vaše odpověď, ale kdy bude dopočítán, když podávala daňové přiznání za odpracovaný rok 2022 v březnu 2023?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Vaše paní je (byla) OSVČ? Daňové přiznání s výpočtem a úpravou důchodu nijak nesouvisí (týká se daní a ty důchod nijak neovlivňují). Pokud vaše paní byla OSVČ a v době podání žádosti o důchod měla zaplaceny všechny splatné zálohy na sociální pojištění, měla jí být zhodnocena všechna doba už při prvním přiznání důchodů. Pouze v případě, že je dluh na pojistném se vše přepočítává až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a doplacení pojistného. ČSSZ vše přepočte sama, ale nyní jí to bude zřejmě dlouho trvat.

Pokud je (byla) vaše paní zaměstnanec, není co přepočítávat – opět měla být zhodnocena celá doba.

Podívejte se ještě jednou do osobního listu, příp. mi pošlete (napište), co tam je uvedeno.