Mám požádat o výplatu starobního důchodu od července 2022 nebo až od ledna 2023?

Otázka:

Dobrý den,
v červenci 2022 mi vznikne nárok na řádný odchod do důchodu, přesto chci dále pracovat do prosince 2022. Mám požádat o výplatu tarobniho důchodu od července 2022 nebo až od ledna 2023, pro případnou valorizaci? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám požádat o výplatu starobního důchodu od července 2022 nebo až od ledna 2023?

Srovnání výpočtů důchodů v roce 2022 a v roce 2023 bude možné nejdříve na konci září 2022. Poté jako každoročně vydám článek, kde oba výpočty porovnám. Nicméně nepředpokládám, že by mělo význam posouvat datum přiznání důchod o půl roku, tj. přijít o desítky tisíc korun – jednalo by se o klasickou práci nad nárok, kterou příliš nedoporučuji ani za „normální“ situace, natož v době, kdy dochází k mimořádným valorizacím. Zvalorizovány mimořádnou valorizací (příp. mimořádnými valorizacemi) a také od ledna 2023 budou všechny důchody přiznané do konce roku 2022.