Manžel má přes 34 let evidovaných, z toho přes15 let náhradních dob

Otázka:

Manžel má 60 let,(ročník 62)Byl se zeptat s informativním od.listem na OSSZ.Má přes 34 let evidovaných,z toho přes15 let náhradních dob,z čehož je kolem 14 let pobyt na pracovním úřadě a to v celých letech bez podpory a placení pojistného,Přesto mu zodpovědná paní řekla, že má téměř odpracováno a přitom list viděla.Nezdá se mi to,náhr.doby se přece započítávají podle pravidel,která jsou na oficiálních stránkách (3roky nebo 1 rok.)Ne? Neví teď,jestli si může dovolit práci na dohodu ale spoléhá na tu pracovníci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manžel má přes 34 let evidovaných, z toho přes15 let náhradních dob

Ano, evidence na úřad práce se hodnotí pouze v rozsahu popsaném v tomto článku. Vám manžel mohl získat zhruba 24 let pojištění, takže potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod (alespoň podle současné právní úpravy) nedosáhl. Leda by na IOLPD nebyly uvedeny nějaké doby, které budou při výpočtu důchodu zhodnoceny (typicky např. studium).