Mám již určité zdravotní obtíže, které mi nedovolí pracovat do nástupu starobního důchodu

Otázka:

Dotaz k datu 1.7.2023
Dobrý den
V souvislosti s mým věkem a v blízké době starobním důchodem, bych rád využil Vašich stránek a obracím se na Vás s dotazem k okolnostem nástupu mého starobního důchodu.
Základní data:
Datum narození : 24.5.1962
Starobní důchod za 3r. a 6 měs. , tedy od 24.11.2026 (od 64r. a 6 měs. věku)
Důchodové pojištění více než 35 r.
Částka naspořená na penzijním pojištění : *** Kč
Můj dotaz tedy je:
Mám již určité zdravotní obtíže, které mi nedovolí pracovat do nástupu starobního důchodu.
Jaká forma by pro mne v současné době byla nejvýhodnější pro odchod před nástupem starobního důchodu. Nyní mám pracovní úvazek na dobu neurčitou.
Zda odejít do předčasného důchodu.
Zda odejít do předčasného důchodu s odloženou výplatou. Jak se zachovat dále ?
Zda zvolit předdůchod (naspořená částka myslím postačuje)
Případně kombinace uvedených forem.
Jiná forma odchodu.
Děkuji za odpověď

(*** odstraněno, jinak redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám již určité zdravotní obtíže, které mi nedovolí pracovat do nástupu starobního důchodu

Vždy jde o akceptovanou návratnost, jak to vysvětluji v článku o návratnosti, i v článku, ve kterém srovnávám předdůchod s předčasným důchodem.

Pokud plánujete přiznání výplaty předčasného důchodu v roce 2024 nebo 2025 nelze předpokládat, že by bylo výhodnější nechat si v roce 2024 nebo 2025 přiznat předčasný důchod, oproti předčasnému důchodu s odloženou výplatou s datem přiznání v roce 2023. Předčasný důchod v roce 2025 bude mít vyšší krácení a nebude se mu valorizovat procentní výměra důchodu až do dosažení důchodového věku. Za rok 2023 dostanete mimořádnou valorizaci, budou se na vás vztahovat nižší sazby krácení i další valorizace. Je to ale jen odhad z dostupných informací, protože takové srovnání dnes nelze provést.

Z těchto důvodů bych volil přiznání předčasného důchodu bez výplaty s datem přiznání před plánovanými změnami (zřejmě tedy před 1. 9. 2023). Pokud chcete mít jistotu alespoň ve srovnání výpočtů let 2023 a 2024, můžete nyní na vaší OSSZ pouze uplatnit nárok na předčasný důchod (za pomocí tohoto formuláře), čímž získáte dalších šest měsíců na rozmyšlenou. Uvolnit výplatu si pak můžete podle toho, jak dlouho ještě budete výdělečně činný.

Předdůchod vám při odložené výplatě předčasného důchodu k ničemu není, proto bych o něm nijak neuvažoval.