Mám celkový počet získaných roků a dnů pojištění 30 roků a 260 dnů. Jaké mám možnosti?

Otázka:

Dobrý den, na portálu CSSZ jsem se dozvěděl, že nemám nárok na důchod. Chybí mi cca 5 let pojištění. Již jsem od července 23 ve svém důchodovém věku. Lze získat předčasný důchod. Mám Celkový počet získaných roků a dnů pojištění 30 roků a 260 dnů. Jaké mám možnosti?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám celkový počet získaných roků a dnů pojištění 30 roků a 260 dnů. Jaké mám možnosti?

Pokud jste již dosáhl důchodového věku, nemůže vám být přiznán předčasný starobní důchod. Navíc potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný starobní důchodu je stejná jako u řádného starobního důchodu, takže toto by vám nijak pomoci nemohlo.

Pokud chcete získat další dobu pojištění, základní možností je začít pracovat (vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění). Další možností může být pojištění doplatit – to je možné v rozsahu popsaném v tomto článku.