Mám 2. stupeň invalidního důchodu a jsem na úřadu práce po dobu 8 měsíců. Co potom, když nenajdu práci?

Otázka:

Mám 2. stupeň invalidní, jsem na úřadu práce, po dobu 8 měsíců, co potom, když nenajdu práci ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám 2. stupeň invalidního důchodu a jsem na úřadu práce po dobu 8 měsíců. Co potom, když nenajdu práci?

Po dobu 8 měsíců máte pouze nárok a podporu v nezaměstnanosti (pokud je vám mezi 50 a 55 lety). Po uplynutí této doby, můžete zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP i nadále, tj. po uplynutí této doby k žádné změně nedojde.

Evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku.