Mají neevidované doby vliv na přiznání invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
manželka je po těžké mozkové příhodě od 10.března a nyní jsem žádal o invalidní důchod.Zde mi pracovnice PSSZ předložila(mám u sebe a mohu zaslat) Informativní výpis konta,kde jsou uvedeny doby pojištění evidované(14707 dnů),náhradní doba pojištění(4139 dnů) a neevidovaných dob(1121).
Proto bych se chtěl zeptat,zda mi takto můžete sdělit,zda neevidované doby mají vliv na přiznání invalidního důchodu?
Dále bych se chtěl zeptat na podobnou věc,která se týká mé osoby.Mám evidováno 15155 dnů a neevidováno 1038 dnů(opět mohu doložit,pokud by bylo potřeba).Nyní se budu starat o manželku(12.10. ji pouštějí domů).Do důchodu bych měl jít v listopadu 2019.Jsem ve 2.stupni invalidity.
Tyto důchody asi nelze pobírat souběžně?
Chci se zeptat,má-li neevidovaná doba vliv na přiznání starobního důchodu?
Můžete mi,prosím, poradit,na co mám ještě nárok a co mám zařídit?
Za odpovědi děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mají neevidované doby vliv na přiznání invalidního důchodu?

Jak dlouhou dobu pojištění je třeba získat pro vznik nároku na starobní důchod vysvětluji zde, k invalidnímu důchod je stejný článek zde. Pokud není získána potřebná doba pojištění, nárok na důchod nevzniká. Nejde jenom o „neevidované doby“, protože na vámi zmiňovaném dokladu může být např. uvedeno mnoho let evidence na úřadu práce (tj. tato doba nebude v neevidovaných dobách), ale úřad práce se hodnotí velmi omezeně a všechny tyto doby se hodnotit nebudou.

Výši důchodu (jak starobního tak i invalidního) pak ovlivňují získané doby pojištění a vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období (ve vašem případě od roku 1986).

Z výše uvedeného vyplývá, že chybějící doba pojištění vliv na výši starobního i invalidního důchodu má. V krajním případě může chybějící doba pojištění znamenat nepřiznání důchodu. Chybějící doby pojištění je tedy vhodné doložit (samozřejmě, pokud jste byli pojištění).

Pobírat současně starobní a invalidní důchod není možné – § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.