Má smysl v námitce upozornit na jinou vykonávanou profesi?

Otázka:

Dobrý den.
Žádala jsem o invalidní důchod z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ( diabetes typu 1 s komplikacemi ). Bylo mi přiznána snížená schopnost pouze o 30%, tudíž invalidní důchod zamítnut. Můj dotaz ale směřuje k tomu, že jsem byla posuzována pro administrativní pozici, kterou jsem byla těsně po podání žádosti nucena z důvodu výpovědi zaměstnavatelem opustit a nastoupila jsem na místo, na kterém mám z důvodu vyšší fyzické zátěže větší omezení než na administrativní pozici, což jsem dokládala i v profesním dotazníku. Nemyslím, že manipulace s břemeny o váze až 30kg spadá do administrativní činnosti a můj zdravotní stav by měl být posuzován v souvislosti s vykonávanou činností.
Má smysl podávat v tomto ohledu námitku proti rozhodnutí?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má smysl v námitce upozornit na jinou vykonávanou profesi?

Vykonávaná profese v případě většiny posouzení zdravotního stavu nehraje velkou roli, ale v tomto případě, kdy jste dosáhla na 30% pokles pracovní schopnosti a pro vznik invalidity I. stupně je třeba získat 35 %, by mohlo stát za to, na tuto skutečnost v námitce upozornit.