Má posudkový lékař právo zpochybňovat omezení stanovená praktickým lékařem?

Otázka:

Dobrý den,mám takový problém.Zároveň mám dva zdravotní stavy.Podle praktického lékaře mám epilepsii a jsem po operaci srdce.To omezuje moje pracovní možnosti.Podle posudkových lékařů,již tří,žádnou epilepsii nemám,například dva záchvaty den po sobě doložené zprávou z pohotovosti,považují tito posudkoví lékaři za banální záležitost,která nemá na práci žádný vliv.Podle nich mně to v práci nijak neomezuje.Praktický lékař stanovil pracovní omezení,nechal mi například odebrat ŘP.Posudkoví lékaři tvrdí,že jsem v podstatě zcela zdráv a pro jakékoli omezení není důvod.Má posudkový lékař právo zpochybňovat omezení stanovená praktickým lékařem?Po předložení posudku posudkového lékaře mi ŘP nikdo nevrátí.Pro všechny úřady a zaměstnavatele platí,co napíše praktický lékař,nebo ne?Podle mně má posudkový lékař posoudit,nakolik omezení vydaná praktickým lékařem omezují člověka v práci a ne je zpochybňovat.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má posudkový lékař právo zpochybňovat omezení stanovená praktickým lékařem?

Jediný, kdo je oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na OSSZ, příp. námitkový lékař, resp. lékaři posudkové komise MPSV (po podání žaloby). Posudkový lékař vychází z nálezů odborných lékařů i obvodního lékaře. To ale neznamená, že pokud vám ošetřující lékař “stanovil pracovní omezení”, musí se jednat o invaliditu, která je jednou z podmínek přiznání invalidního důchodu.

Posudkový lékař musí vycházet z objektivně zjištěného zdravotního stavu, tj. z výsledků vyšetření. Zhodnocení těchto výsledků je na posudkovém lékaře, ne na praktikovi.

Při posuzování invalidity se nehodnotí diagnóza samotná, ale rozsah funkčního postižení při daném onemocnění, tj. posudkový lékař neposuzuje nemoc samu o sobě, ale to, zda a jak omezuje schopnost pracovat.