Musí praktický lékař pacienta po podání žádosti o důchod prohlédnout?

Otázka:

Dobrý den, prosím o sdělení, zda ve spise žádosti o ID musí být zpráva praktického lékaře podepsána. Měla jsem domluvenou schůku k praktickému lékaři, k profesnímu dotazníku jsem písemně doložila, že jsem k praktické lékařce objednána. Když byl termín mé návštěvy u praktického lékaře, tak už přišel posudek OSSZ – zamítavý. Praktická lékařka mě neinformovala o tom jak své vyjádření napsala. Zažádala jsem proto o nahlédnutí do spisu a tam je její vyjyádření vyplněno, že jsem byla prohlídnuta, byl mi měřen tlak, ..atd. Což se nezakládá na pravdě. Také žádná zpráva od lékařů – pouze ty, které jsem doložila já. Prosím tedy o odpověď na 2 otázky. Zda musí praktický lékař pacienta prohlídnout a zda musí být ve spise založeno podepsané ať už osobně nebo elektronicky vyjádření od praktického lékaře. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí praktický lékař pacienta po podání žádosti o důchod prohlédnout?

Posouzení zdravotního stavu lékařem lékařské posudkové služby musí proběhnout z dostatečně doložené zdravotnické dokumentace. Nikde ale není dáno, že vás musí váš obvodní lékař speciální vyšetřit kvůli vaší žádosti o invalidní důchod. Pokud má váš zdravotní stav zdokumentovaný, může využít tuto dokumentaci. Záleží pak na posudkovém lékaři, zda je pro něj doložená dokumentace dostatečná, příp. zda bude vyžadovat další vyšetření. U specifických onemocnění je možné zdravotní stav posoudit i bez “zprávy” od obvodního lékaře, pouze ze zpráv odborného lékaře.

Každý doklad (zpráva o vyšetření apod.), které lékař zasílá OSSZ, je vždy daným lékařem podepsán a oražen razítkem.