Pobírám rentu. Jak mám dosáhnout odpracovaných let do důchodu, když jsem prakticky nezaměstnatelný?

Otázka:

Dobrý den, mám odpracovano 12 let ale pak jsem měl bohužel úraz na šachtě, a nyní pobírám rentu, jak tedy mám dosáhnout odpracovaných let do důchodu když jsem prakticky nezaměstnatelný?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám rentu. Jak mám dosáhnout odpracovaných let do důchodu, když jsem prakticky nezaměstnatelný?

Pokud “jste prakticky nezaměstnatelný”, jistě váš zdravotní stav odpovídá invaliditě III. stupně, tj. pokles pracovní schopnosti je nejméně o 70 %, a doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je náhradní dobou pojištění, která se z 80 % hodnotí do doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Jestliže tomu tak není, můžete se po určitou dobu hradit dobrovolné důchodového pojištění, příp. být pojištěný z jiného důvodu (nejen zaměstnanci jsou pojištění).