Má OSSZ právo na neuznání chybějící doby, kterou doložím?

Otázka:

Dobrý den. Ráda bych se Vás zeptala na následující. Po vyhotovení informativního ELDP jsem zjistila, že mi chybí doba pojištění za r.94-98, kdy jsem byla zaměstnaná. Následně jsem zjistila, že firma zanikla. Proto jsem na ČSSZ předložila pracovní smlouvu a výpověď. Tyto doklady mi neuznali z důvodu, že výpověď je pouze podepsaná ředitelem a není zde razítko společnosti. Vyhotovili mi dodatečně ELDP a uznali pouze 1 rok? Mají na to právo? Přece nikde není uvedeno, že platný doklad je pouze s razítkem. Dále jsem zjistila, že na PP bylo chybně uvedeno RČ, proto jsem na ČSSZ vznesla dotaz, zda v tom nebude problém, ale nedokázali mi odpovědět. Ráda bych dohledala dokumenty, ale nevím, na koho se obrátit. Pokud firma zanikla, někde musí být dokumenty, které se podle zákona uchovávají např. ELDP po dobu 30let. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má OSSZ právo na neuznání chybějící doby, kterou doložím?

Zřejmě máte na mysli IOLDP – informativní osobní list důchodového pojištění, nikoliv ELDP – evidenční list důchodového pojištění.

O tom, v jakém rozsahu bude vyhotoven náhradní evidenční list důchodového pojištění rozhoduje místně příslušná OSSZ, takže ano, mají na to právo. Jde o věrohodnost takového dokladu. Když firma, která běžně razítko používá, ho nepoužije, nemusí se tento doklad zdát dostatečně věrohodný. Spíše než v chybějícím razítku ale vidím problém v tom, že od 1. 1. 1996 v Česku funguje důchodový systém na základě pojištění, a aby mohla být chybějící doba pojištění dodatečně zhodnocena, musí být prokázán vznik účasti na sociálním pojištění, tj. musí být doloženy výdělky v jednotlivých měsících – pomocí mzdových listů nebo výplatních pásek.

Mzdové doklady se skutečně mají archivovat 30 let. Pokud firma zanikla, měla je předat do archivu. Takových archivů jsou ale desítky, možná stovky. Vzhledem k výsledku šetření ale předpokládám, že o archivu této firmy nemají na OSSZ žádné informace.

Nevím, co myslíte zkratkou „PP“.