Jak požádat o stejnou splatnost jako má manželka?

Otázka:

Dobrý den , mému manželovi , byl přiznán invalidní důchod 3 stupně , který mu bude vyplácen ke dni 24 dne v měsíci. Jak má požádat o změnu data , z důvodu , že já pobírám starobní důchod ke dni 18 dne v měsíci. Chtěli bychom pobírat důchod ve stejný den a to ke dni 18 dne .
Děkuji za radu .

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak požádat o stejnou splatnost jako má manželka?

O stejnou splatnost důchodu jako máte si si mohl váš manžel požádat již při sepisování žádosti o důchod. Naštěstí v případě, že chce důchodce změnit splatnost podle manželky, ČSSZ změnu provede. Dostavte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, příp. písemně kontaktujte přímo ČSSZ.

Upozorňuji, že po změně splatnosti na 18. bude jedna splátka důchodu nižší, protože bude vyplacena pouze za část měsíce (od 24. do 17.).