Lze žádat o oddlužení pro nárok na invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den. Kolega nemá odpracován potřebný počet let, kvůli nedoplatku sociálního pojištění z doby jeho OSVČ. Lze žádat o oddlužení pro nárok na invalidní důchod? Má amputovanou nohu a těžko si dnes vydělá dost, aby dluh za 4 roky splatil. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze žádat o oddlužení pro nárok na invalidní důchod?

Pokud “oddlužením pro nárok na invalidní důchod” máte na mysli prominutí dluhu na pojistném na sociální zabezpečení, pak takovou možnost zákon nezná.

Každý má možnost požádat paní ministryni práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona (§ 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.), ale vzhledem k tomu, že nutnost získat potřebnou dobu pojištění je základní pilíř sociální pojištění u nás a nespatřuji v něm žádnou tvrdost, předpokládám, že taková žádost má velmi malou naději na úspěch.