Lze po doručení rozhodnutí požádat o zněnu data přiznání důchodu např. na 1. 8. 2023?

Otázka:

Dobrý den,
v současné době splňuji podmínky pro přiznání předčasného důchodu. Podal jsem žádost o jeho přiznání ke dni 1.10.2023. Chtěl jsem si zajistit stávající podmínky (např. krácení) a byl jsem na OSSZ mylně informován, že podmínky se posuzují ke dni podání žádosti. Pokud projde plánovaná novela, tak k datu přiznání (1.10.) už podmínky splňovat nebudu (důchodový věk mám v r. 2027). Lze po doručení rozhodnutí (předpokládám že zamítavého) požádat o zněnu data přiznání důchodu (dle §86/4, z. 582/1991Sb.) např. na 1.8.2023, kdy předpokládám ještě bude platit aktuální verze zákona a budu splňovat podmínky pro přiznání předčasného důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze po doručení rozhodnutí požádat o zněnu data přiznání důchodu např. na 1. 8. 2023?

Pokud projde novela zákona o důchodovém pojištění v navrhovaném znění, nedošlo by k zamítnutí vaší žádosti, pouze by byl předčasný důchod spočítán podle nových podmínek – vyšší krácení a nevalorizování procentní výměry. Zkrácení věku potřebného pro přiznání předčasného důchodu má být účinné až od podzimu roku 2024.

O změnu data přiznání důchodu můžete požádat i v průběhu řízení o přiznání důchodu (tj. již nyní) nebo do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. Pokud bude datum přiznání spadat do období, kdy byly účinné ještě současné podmínky, budou se vás týkat.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď.
A mohu ještě doplňující otázku? Pro ujištění…. (Nevím jak ji vložit na webu)
Přijde-li mi tedy kladné rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu, mohu do 30ti dnů vzít žádost o důchod zpět a počkat si na „řádný“ starobní důchod dle důchodového věku? Pokud jsem správně pochopil Vaše předchozí odpovědi, tak ano.
A bude pak starobní důchod počítán běžným způsobem, dle aktuálních zákonných norem, tedy „zrušená“ žádost nebude mít na výpočet důchodu vliv?
Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, zpětvzetí žádosti je možné do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu. Po zpětvzetí je předchozí žádost „zrušena“ a nijak neovlivňuje následující výpočet starobního důchodu. Ten se bude počítat stejně, jako byste předchozí žádost nikdy nepodal.