Lze chybějící dobu na důchod doložit Potvrzením o zdanitelných příjmech?

Otázka:

Dobrý den,
v informativním listu důchodového pojištění nemám uvedeny podklady o zaměstnání u jedné společnosti v letech 2001 až 2004. U jiných pak chybí např. rok 1996 a 1998. Lze doložit zaměstnání např. “Potvrzením o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období”? Příjem byl řádně zdaněn, uvedená potvrzení jsou přílohou k Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za příslušný rok. Proč vlastně se takto liší uvedený úhrn příjmů ze závislé činnosti za uvedený rok od vyměřovacího základu uvedeném na evidenčním listu důchodového zabezpečení?

Odpověď:

Lze chybějící dobu na důchod doložit Potvrzením o zdanitelných příjmech?

Dobu pojištění a vyměřovací základy (výdělky) získané po roce 1995 je třeba dokládat na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP). To, že byl váš příjem řádně zdaněn není rozhodující – důchodů se týká sociální (důchodové) pojištění a nikoliv daň z příjmů fyzických osob. Je tedy třeba prokázat, že došlo ke vzniku účasti na pojištění, což je možné pouze prostřednictvím ELDP. Pomoci s došetřováním chybějících dob by vám měli na místně příslušné OSSZ.

Vyměřovací základ na ELDP odpovídá hrubé mzdě. Abych mohl vysvětlit jakýkoliv rozpor, musel bych znát konkrétnější informace – obecně platí, že do vyměřovacího základu se započítává výdělek, ze kterého je odváděno sociální pojištění. “Příjem”, ze kterého se odvádí sociální pojištění a příjem, ze kterého se platí “daň z příjmů”, se může lišit.