Který den v měsíci je brán jako den dosažení důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den, mám napsáno, že odcházím 22. 5. do důchodu, ale myslí se, že již 22. 5. jsem důchodce nebo ještě musím 22. 5. být v pracovní činnosti? Děkuji.

Odpověď:

Který den v měsíci je brán jako den dosažení důchodového věku?

Dosažení důchodového věku připadá na den narození v měsíci – pokud jste se narodila 22. dne v měsíci a důchodového věku tedy dosáhnete 22. 5., můžete požádat o přiznání starobního důchodu požádat od 22. 5. (toho dne již budete důchodce) a v zaměstnání můžete skončit 21. 5.

Zákonná úprava
§ 32 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 se důchodový věk stanoví podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.