Krácení již přiznaných předčasných důchodů se bude přepočítávat podle nových pravidel?

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat ,zda nová pravidla pro předčasný důchod se budou týkat již přiznaných předč duch k 31.12.2022 bez výplaty resp ,zda při uvolnění výplaty v roce 2024 budou platit nová nebo stará pravidla
myslím krácení od 1. do 4. období krácení (období krácení = každých 90 dní před řádným důchodovým věkem), a to ze současných 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu (tj.  osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic) a tím snížení výše přiznaného důchodu. A z hranice 1,2 % na 1,5 % výpočtového základu od 5. do 8. období krácení. Období předčasnosti prvních i druhých 360 dnů tak bude při krácení zohledněno stejně jako období od 721. dne předčasnosti.

Zároveň v období od přiznání předčasného důchodu do doby standardního důchodového věku bude omezena valorizace procentní výměry důchodu.
Děkuji za info

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Krácení již přiznaných předčasných důchodů se bude přepočítávat podle nových pravidel?

Krácení předčasných důchodů přiznaných za „starých“ podmínek se při uvolnění výplaty a úpravě důchodu přepočítávat nebude. Procentní sazba krácení těchto důchodů tak zůstane stejná (0,9 % za každých i započatých 90 dní v prvních 360 dnech, 1,2 % za každých i započatých 90 dní v dalších 360 dnech atd.).

U valorizací MPSV slibuje, že se dříve přiznaných důchodů změny také nedotknou. Nic ale nebylo schváleno.