Kombinované studium, DPP a nárok na sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den,
jsem studentkou kombinovaného studia a během ledna jsem měla 2 brigády na dpp. Bohužel mi začátkem měsíce zemřel táta, a o nároku na sirotčí důchod jsem se dozvěděla teprve před pár dny. Podle informací, které jsem dostala, se důchod vyplácí zpětně. Je to tedy tak, že pokud zruším své pracovní závazky, mám možnost příspěvku, ale nebude se mi započítávat leden? A bylo by možné si ponechat jednu z brigád do té doby, než mi přijde první důchod? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Kombinované studium, DPP a nárok na sirotčí důchod

Nároku na sirotčí důchod při kombinované formě studia se věnuji v článku o sirotčím důchodu. Aby vám sirotčí důchod náležel, nesmíte vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění – u dohody o provedení práce (DPP) se sociální pojištění neplatí do výdělku 10.000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Pokud jste tuto podmínku splnila, budete mít nárok na výplatu sirotčího důchodu i za dobu výkonu DPP.

Nárok na výplatu důchodu (pokud splňujete zákonné podmínky) zaniká až uplynutím pěti let. V případě, že byste v době podání žádosti o důchod nesplňovala podmínky pro jeho výplatu (vykonávala výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění), ČSSZ by vám důchod doplatila zpětně za období, kdy jste na něj měla nárok (doba, kdy sociální pojištění odváděno nebylo – je-li taková), pravidelnou výplatu by však nezavedla, příp. pokud byste po celou dobu od úmrtí otce vykonávala činnost zakládající účast na pojištění, žádost by zamítla. Musela byste o sirotčí důchod opět požádat, až budete splňovat podmínky (tj. nebudete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění).