Kolik roků zadat do kalkulačky na přepočet invalidního důchodu na starobní?

Otázka:

Dobrý den , ve Vaší kalkulačce na přepočet invalidního důchodu na starobní je kolonka na zadání počtu let pojištění . Kolik roků mám zadat ? Na řádný starobní důchod mám nárok 20.12.2020 (63 let a 8 měsíců) . Invalidní důchod 3.stupně pobírám od 1.1.2016 .Na výměru důchodu je vypočten vyměřovací základ a uznáno 47 let pojištění . Když požádám o přepočet invalidního důchodu na starobní ke dni nároku na starobní důchod , kolik let pojištění se má do kalkulačky zadat ? Bude se doba pojištění krátit o 1 rok a 4 měsíce ? Nebo je výhodnější nechat důchod přepočítat ke dni dovršení 65 let?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kolik roků zadat do kalkulačky na přepočet invalidního důchodu na starobní?

Při výpočtu starobního důchodu není možné vycházet z doby pojištění získané při výpočtu invalidního důchodu. Dobu pojištění je třeba u nově přiznávaného důchodu (starobního) nově spočítat. Údaj na rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu vám k ničemu není. Když mi popíšete váš průběh doby pojištění (jak je to např. zde, ale i v dalších dotazech), dobu vám spočítám.

Výpočet pro rok 2020 budeme znát nejdříve ke konci září 2019, takže nyní vám naše kalkulačka stejně důchod přiznaný v roce 2020 nespočítá.