Koeficienty pro devalorizaci při zpětném doplacení pojištění

Otázka:

Dobrý den,prosím,nemůžu najít koeficiety devalorizace,můžete mě navézt?Kromě toho bych chtěla uvést,že pracovnice OSSZ důchodového oddělení mi řekla,,jak jsem uvedla v předešlém dotazu ohledně dobrovolného důchodového pojištění,příklad,že počítám správně ten uvedený rok 1997.A že je možné,že mi důchod vyjde vyšší o 4 až 5000.-,pokud si zaplatím dobrovolným důchodovým pojištění asi 6 let.Tak už nevím,kde bych si to sama mohla na nějaké kalkulačce spočítat.Děkuji za odpověd,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Koeficienty pro devalorizaci při zpětném doplacení pojištění

V souladu s poslední větou ust. § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. musí být při zpětném doplacení pojistného vyměřovací základ tzv. devalorizován. Uvedená věta zní:

Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa.

Koeficienty potřebné pro přepočítání vyměřovacího základu je tedy třeba pro každý rok dopočítat způsobem popsaným v paragrafu výše. Např. koeficient rok 1997, o kterém jste minule psala by se při doplacení v roce 2019 počítal:

10696/(30156×1,0843)=0,3271

Vyměřovací základ z minimální výše pojistného v roce 2019 činí 8.175 Kč.

8175×0,3271=2674 Kč

Pokud tedy v roce 2019 zaplatíte dobrovolné důchodové pojištění za jeden měsíc v roce 1997 v minimální výši (2.289 Kč), při výpočtu důchodu do kalkulačky za uvedený měsíc dosadíte částku 2.674 Kč. Pokud zaplatíte měsíců víc, uvede se násobek této částky. Vidíte, že částka 2.674 Kč je dost odlišná od částky 5.600 Kč, kterou jste uváděla v minulém dotazu. Napište mi roky, u kterých uvažujete o doplacení. Já vám koeficienty dopočítám.

Nad neznalostí pracovnice OSSZ ve věci dobrovolného důchodového pojištění mohu pouze vyjádřit znepokojení, ale důchodová oblast je velmi složitá a nikdo neví všechno.

Otázka doplněna:

Dobrý den,pane Mařík,to budete moc hodný,když mi přepočítáte ty koeficienty.Chtěla bych roky 1998,1999,2000,2001,2002,2003 a 2004.Takže k tomu bych připočítala rentu-nemoc z povolání v hrubé výši .Je to tak?Děkuji mnohokrát.Mějte hezké dny,s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Koeficienty pro devalorizaci budou v případě doplacení v roce 2019 následující:

1998 0,3576
1999 0,3870
2000 0,4126
2001 0,4477
2002 0,4805
2003 0,5128
2004 0,5469

Ano, vyměřovací základy (spočítaný způsobem popsaným výše) a vyplacená náhrada za ztrátu na výdělku se sečtou.