Je možné doplacením jednoho roku zvýšit důchod o 1.200 Kč?

Otázka:

Dobrý den.Příští rok mám jít do starobního důchodu.Mám 35 let pojištění a důchod mi vychází kolem 8000.-kč.Chtěla bych si doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním některé roky,kdy jsem byla na Úřadě práce.Uvedu příklad-rok 1997,vyměřovací základ 5600.-kč,průměrný měsíční hrubý výdělek(renta-nemoc z povolání)přibližně 6100.-kč.Počítám dobře 11700 krát 12 měsíců?Tedy 140400.-kč vyměřovací základ za rok 1997?Když jsem zadala do kalkulačky k výpočtu důchodu,vyšlo mi už přibližně o 1200.-kč víc.Je to tak možné?A pokud bych doplatila asi 6 let,je možné,aby byl důchod o 4-5000.-kč vyšší,než těch 8000.-kč?Rentu jsem pobírala po celou dobu Úřadu práce v letech,které si chci doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním.Moc děkuji za odpověd,s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné doplacením jednoho roku zvýšit důchod o 1.200 Kč?

Náhrada za ztrátu na výdělku a jiný vyměřovací základ získaný např. pomocí dobrovolného důchodového pojištění se sice sčítají, ale vycházet z vyměřovacího základu, který odpovídá minimální výši pojistného v roce 1997, nemůžete.

Pokud budete dobrovolné důchodové pojištění doplácet v roce 2019, pak se vás týká minimální pojistné stanovené pro rok 2019 (2.289 Kč místo místo 1.456 Kč). Odpovídající vyměřovací základ (minimální pojistné by odpovídalo částce 8.175 Kč) se navíc tzv. devalorizuje (důvody jsem v minulosti vysvětloval zde), tj. snižuje na tehdejší hodnotu peněz. Výpočet vyměřovacího základu při zpětném doplacení dobrovolného důchodového pojištění je tedy podstatně složitější, než by se dalo očekávat z vašeho výpočtu.

Výpočet důchodu ovlivňuje mnoho aspektů, ale nemyslím, že byste jedním rokem pojištění navíc a takto zvýšeným vyměřovacím základem dosáhla zvýšení důchodu o 1.200 Kč.