Když si podám žádost o předčasný důchod v měsících září až prosinec 2021, bude se důchod valorizovat?

Otázka:

Když si pdám žádost o předčasný důchod v rozmezí měsíc září až prosinec 2021 bude se na přiznaný důchod vztahovat valorizace? Tedy dostanu ho už zvýšený oproti roku 2022?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když si podám žádost o předčasný důchod v měsících září až prosinec 2021, bude se důchod valorizovat?

Rozhodnou skutečností pro to, zda bude náležet valorizace není datum uplatnění nebo podání žádosti o důchod, ale datum přiznání důchodu, tj. datum, od kdy je důchod přiznán. Valorizují se pak všechny důchody s datem přiznání před 1. lednem daného roku.

O předčasný starobní důchod není možné žádat zpětně.