Kdy odejít do důchodu, když důchodového věku dosáhnu 2. 6. 2018?

Otázka:

Vážení, 2. 6. 2018 dovrším důchodového věku (nar. 2. 2. 1955) a budu mít odpracováno 46 let. Kdy je z hlediska výpočtu důchodu vhodný datum k zažádání důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Kdy odejít do důchodu, když důchodového věku dosáhnu 2. 6. 2018?

Obecně považuji za vhodné odejít do řádného starobního důchodu v den dosažení důchodového věku. Někdy může být kvůli získání dalšího celého roku pojištění vhodné odejít do starobního důchodu o „několik dní“ později. Pokud v blízké době po dosažení důchodového věku nezískáte další celý rok doby pojištění, je vhodné odejít na datum dosažení důchodového věku. Práci nad nárok nedoporučuji.