Kdy by měla dorazit poslední platba vdoveckého důchodu?

Otázka:

Dobrý den, kolegovi (50) zemřela manželka 24.9.2017. Byl mu vyplácen vdovecký důchod. Kdy by měla dorazit poslední platba důchodu? ( v říjnu nebo v září za období do 24.9). Je zasíláno vyrozumění o ukončení vyplácení? Peníze chodily na účet dcery a ta hovoří o poslední platbě v srpnu. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy by měla dorazit poslední platba vdoveckého důchodu?

Váš kolega již na rozhodnutí o přiznání vdoveckého důchodu obdržel údaj, že vdovecký důchod je přiznán na období jednoho roku od úmrtí manželky (od do). Další rozhodnutí o odejmutí důchodu tedy nyní již neobdrží.

Důchody se vyplácí dopředu v pravidelných měsíčních splátkách. Poslední splátka důchodu je tedy v tomto případě skutečně vyplacena v srpnu.

Výplata důchodu na účet dcery není možná (není-li kolega např. omezen na svéprávnosti). Pokud tomu tak bylo, šlo o porušení zákona – § 64 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.