Kdy by bylo možno pokračovat v živnosti už v roce 2023 s výdělkem nad limit?

Otázka:

Dobrý den.
OSVČ přeruší v 12. 2022 živnost a požádá o předčasný důchod. Nárok na starobní důchod dosáhne 25.1.2023. Poté by rád pokračovat v živnosti. Je možný nějaký postup, kdy by bylo možno pokračovat v živnosti už v roce 2023 s výdělkem nad limit?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy by bylo možno pokračovat v živnosti už v roce 2023 s výdělkem nad limit?

Vycházíte ze špatného předpokladu, že ve vámi popisované situaci existuje jakýsi „limit“. Pokud bude samostatná výdělečná činnost (SVČ) na konci roku ukončená a opětovně zahájená společně s dosažením důchodového věku, pak žádný „limit“ výdělku stanoven není (Přepokládám, že máte na mysli rozhodnou částku ve vztahu k nároku na výplatu předčasného důchodu OSVČ). V předčasném důchodu v době do dosažení důchodového věku nesmí být vykonávána činnost zakládající účast na sociálním pojištění, jinak nenáleží jeho výplata. Když bude SVČ zahájena až s dosažením důchodového věku, tato podmínka porušena není, protože k souběhu výdělečné činnosti s výplatou předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku nedojde.

Případně je možné požádat o výplatu předčasného důchodu od data dosažení důchodového věku (nebo i pozdějšího), tj. od 25. 1. 2023. Jak jsem psal, v předčasném důchodu v době do dosažení důchodového věku nesmí být vykonávána činnost zakládající účast na sociálním pojištění, jinak nenáleží jeho výplata. Pokud bude předčasný důchod přiznán ke konci roku 2022 a výplata předčasného důchodu přiznána až od dosažení důchodového věku, k souběhu výplaty předčasného důchodu a činnosti s účastí na pojištění opět nedochází. Není pak ani třeba ukončovat činnost a tímto postupem je dosaženo, že předčasný důchod nebude pokrácen.