Kam musím hlásit, že začínám pobírat předdůchod?

Otázka:

V době pobírání předdůchodu za mě bude stát platit zdravotní pojištění, kam musím hlásit že předdůchod začínám pobírat? Nebo to udělá penzijní společnost automaticky?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kam musím hlásit, že začínám pobírat předdůchod?

Podle § 22 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb, je penzijní společnost povinna oznámit účastníkovi, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení vyplácení starobní penze na určenou dobu (předdůchodu).

§ 22 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb.:

Penzijní společnost je povinna oznámit účastníkovi, zdravotní pojišťovně podle odstavce 2 a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení vyplácení starobní penze na určenou dobu a nejpozději v den vyplacení poslední splátky den ukončení vyplácení starobní penze na určenou dobu, jestliže v době započetí vyplácení starobní penze na určenou dobu

a) splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení starobní penze na určenou dobu,

b) je sjednána výplata splátek v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a

c) výplata splátek je rozvržena tak, aby započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění sníženého o 3 roky.