Kalkulačka pro výpočet důchodu OSVČ

Otázka:

Od roku 1995 jsem OSVČ, jsem ročník 1953 a brzy bych tedy měl odejít do starobního důchodu. Po celou dobu podnikání jsem si platit pouze minimální zálohy na sociální pojištění. Mám proto obavu, jak velká bude výše mého starobního důchodu a chtěl bych si ho dopředu spočítat. Kde najdu kalkulačku pro výpočet důchodu OSVČ? V případě nouze bych byl za takovou kalkulačku pro výpočet důchodu ochoten i zaplatit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Kalkulačka pro výpočet důchodu OSVČ

Kalkulačka výpočtu důchodu osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) je naprosto totožná s kalkulačkou pro výpočet starobního důchodu zaměstnance. Na našem portále máme zveřejněnu tuto kalkulačku starobního důchodu.

Jak je uvedeno výše, výpočet je naprosto totožný jako u každého jiného žadatele o důchod. Vyměřovacím základem v jednotlivých letech však ve vašem případě nebude hrubá mzda, jak je tomu v případě zaměstnance (protože pochopitelně žádnou hrubou mzdu nepobíráte), ale tzv. určený vyměřovací základ, ze kterého bylo odvedeno pojistné. Tento určený vyměřovací základ naleznete na kopii Přehledu o příjmech a výdajích, který musíte každoročně odevzdávat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Vyměřovací základy a i všechny předešlé výdělky a doby zaměstnání potřebné k výpočtu starobního důchodu vám Česká správa sociálního zabezpečení může zaslat na tzv. informativním osobním listu důchodového pojištění.

Naše kalkulačka pro výpočet důchodu OSVČ je k dipozici zdarma.