Kalkulačka pro výpočet doby pojištění

Otázka:

Dobrý den – požádal jsem si o informativní osobní list důchodového pojištění. Jsem narozen 12.4.1958 tedy ba středbá školu jsem nastupoval 1.9.1973. (Střední škola 1.9.1973 do 30.6.1978 a vysoká škola od 1.10.1978 do 30.6 .1983.
Ale v listu důchodového pojištění mám 1.10.1981 do 31.12.1985 1553 dnů zaměstnání bez vyměřovacího základu. Co mám připočís k uvedené době za dobu studia.
Měl jsem pocit že existuje něco jako kalkulačka pro výpočet doby pojištění – pokud ano prosím o odkaz.
Děkuji moc

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kalkulačka pro výpočet doby pojištění

Kalkulačku doby pojištění máme zveřejněnu zde. Na IOLDP by doba studia měla být uvedena jako “ND – studium”. ČSSZ studium nemá ve své evidenci a zřejmě jste byl během studia od 1. 10. 1981 zaměstnaný? Pokud by tomu tak bylo, byl by výpočet doby pojištění před 1. 1. 1986 následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1973 11.4.1976 100% 954 studium do 18 let
12.4.1976 30.9.1981 80% 1598,4 studium po 18. roce
1.10.1981 31.12.1985 100% 1553 zaměstnání

Celkem byste v tomto období získal 4105,4 dní.

Vyměřovací základy (výdělky) před rokem 1986 se na IOLDP neuvádějí, protože k výpočtu důchodu nejsou potřeba.