Jsem pěstounem bratra. Musím mu dát všechny peníze do koruny?

Otázka:

Dobrý den,
když jsem pěstounem svého bratra a pobírám za něj dávky (úhradu potřeb dítěte, příspěvek na dítě a teď přišla výplata důchodu pro bratra za několik měsíců), kdo na ty dávky „má“ nárok? Musím je mu dát všechny až do koruny, anebo mu stačí určit kapesné a obstarat základní potřeby? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem pěstounem bratra. Musím mu dát všechny peníze do koruny?

V důchodové poradně se zabývám důchody, ne dávkami pěstounské péče. Obraťte se na úřad práce, který tyto dávky vyplácí.

Důchod jste povinen využít pouze ve prospěch důchodce (§ 118 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.):

Zákonný zástupce, opatrovník a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.