Jsem od mala slabozraký – od kdy dostanu důchod?

Otázka:

Dobrý den,
je mi 18 let a 13. 1. 2014 jsem žádal o invalidní důchod, který mi byl ihned přiznán. Šlo o invaliditu 3. stupně (vrozená slabozrakost). Datum vzniku invalidity bylo 28. 6. 1996, kdy mi byl jeden rok. V posudku je napsáno, že vznik proběhl už v roce 1996 a že trvale pracovně neschopným jsem se stal 1. 1. 2010 (kdy mi bylo 15 let). Chtěl bych tedy vědět, od kdy mi bude důchod vrácen, jestli od 1. 1. 2010 nebo od přiznání důchodu v roce 2014?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jsem od mala slabozraký – od kdy dostanu důchod?

Invalidní důchod třetího stupně by vám měl být v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění přiznán od 18. narozenin. Píši podmiňovacím způsobem, protože mě trochu mate vaše informace, že jste se stal trvale pracovně neschopným od 1. 1. 2010. Pokud je však datum vzniku invalidity stanoveno k jednomu roku věku, bude vám invalidní důchod přiznán od 18. narozenin.