Jsem na neschopence. Kdy žádat o starobní důchod?

Otázka:

Nárok na důchod 09.04.2020, ale budu v neschopnosti cca do srpna 2020 (neschopenka cca 10 měsíců).Kdy žádat o důchod, nebo jít pracovat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem na neschopence. Kdy žádat o starobní důchod?

V této situaci záleží na tom, jaká je výše nemocenské a jaká by byla výše starobního důchodu.

Pokud je nemocenská vyšší než starobní důchod, je vhodné marodit až do vyléčení a poté si od konce nemocenské odpočítat 70 dní a od tohoto data zpěně požádat o starobní důchodu (pochopitelně nelze jít před 9. 4. 2020). Tímto postupem se sice neovlivní výše starobního důchodu, ale zajistíte si po dobu nemoci vyšší příjem (nemocenskou) a po dobu 70 dní současnou výplatu starobní důchodu a nemocenské. Upozorňuji, že starobní důchodce nemůže tzv. marodit v ochranné lhůtě, tj. po skončení pracovního poměru. Je tedy vhodné pracovní poměr neukončovat a na jeho příp. skončení se v zaměstnání domluvit až k datu ukončení neschopenky.

V případě, že by byla nemocenská nižší než starobní důchod, je opět vhodné využít období, kdy může být současně vyplácena nemocenská a starobní důchod. V tomto případě však nemá smysl protahovat nemocenskou na více než 70 dní od 9. 4. 2020 a nemá smysl žádat od jiného data než do 9. 4. 2020, tj. od dosažení důchodového věku. Pokud by se žádalo od pozdějšího data, nejen, že by to nemělo vliv na výši starobního důchodu, ale po určitou dobu byste pobíral nižší nemocenskou, místo vyššího starobního důchodu.  Pokud by nemocenská byla souběžně s důchodem vyplácena déle než 70 dní, vznikl by přeplatek na nemocenské, který by byl zúčtován s případným doplatkem důchodu.