Již jsem ve starobním důchod a skončila jsem péči o rodiče. Mám dále nárok na vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den. Po úmrtí manžela jsem rok brala vdovský důchod. Potom ve stanovené lhůtě mi byl znovu přiznán vdovský důchod z důvodu péče o otce (stupeň II.) Po mém odchodu do starobního důchodu za nějakou dobu otec zemřel. Náleží mi i nadále vdovský důchod? Nebo mám nahlásit úmrtí a vdovský důchod mi bude odebrán?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Již jsem ve starobním důchod a skončila jsem péči o rodiče. Mám dále nárok na vdovský důchod?

Pokud jste již dosáhla svého důchodového věku, vdovský důchod již máte přiznán trvale i bez plnění další podmínky, jako např. péče o rodiče žijícího ve společné domácnosti. Konec péče tedy hlásit nemusíte.