Jednoduchý příklad výpočtu doby pojištění

Následující dotaz navazuje na tuto otázku.

Otázka:

Dobrý den.
Stačí pro zjištění počtu let pojištění vydělit počet dní 365? Doplnění 2
1. 9. 70 – 22. 3. 81 – zaměstnání
1. 9. 82 – 31. 12. 95 – zaměstnání
1. 1. 96 – 30. 11. 01 – pojištění
1. 12. 01 – 27. 3. 02 – ND doba péče
1. 5. 02 – 31. 12. 14 – pojištění

1. 1. 15 – do důchodu

Děti nar. 5. 10. 76 a 23. 3. 78
Dále: Uvažuji o předčasném důchodu. A abych využila valorizace k 1. 1. 15, hodlám požádat o předčasný důchod k 20. 12. 2014 (2×90 dnů).
Uvažuji správně?

Děkuji.

Odpověď:

Jednoduchý příklad výpočtu doby pojištění

Výpočet doby pojištění je následující:

Výpočet doby pojištění
Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1970 22.3.1982 100% 4221 dní
1.9.1982 27.3.2002 100% 7148 dní
1.5.2002 19.12.2014 100% 4616 dní

Dobu pojištění je možné hodnotit až do dne předcházejícímu dni čtvrtých narozenin mladšího dítěte.

Součet dní ve vašem případě k 20. 12. 2014 činí 15985, což je 43 let a 290 dní.

Pokud odejdete do předčasného důchodu do 31. 12. 2014, bude se vás týkat valorizace od lednové splátky důchodu. Zda bude tento postup výhodnější, než si nechat přiznat důchod od ledna 2015, budeme vědět nejdříve koncem září 2014.