Je v roce odchodu do důchodu výhodnější evidence na úřadu práce nebo zaměstnání?

Otázka:

Odchod do starobního důchodu 10/2015.Podala jsem sama dvouměsíční výpověď. Pracovní poměr mi končí 31. 7. 2014. Zároveň jsem si podala žádost o předčasný důchod o jeden rok, na který budu mít nárok 6. 10. 2014. Co je pro mě výhodnější? Najít si práci nebo brigádu na termín od 1. 8. do 5. 10. 2014 nebo být na ÚP? A mám nárok na výplatu předčasného důchodu, pokud bych byla tento termín vedena na ÚP? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Je v roce odchodu do důchodu výhodnější evidence na úřadu práce nebo zaměstnání?

Výdělky letošního roku již neovlivňují výpočet důchodu se stanoveným datem přiznání v letošním roce. Jediné, čím by tedy evidence na úřadu práce mohla ovlivnit výpočet vašeho důchodu je snížení celkové doby pojištění. Při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky doby pojištění (např. není rozhodující, zda máte 43 let a 50 dní nebo 43 let a 300 dní doby pojištění – vždy se vám hodnotí 43 let). Evidence na úřadu práce se při výpočtu celkové doby pojištění hodnotí pouze v rozsahu 80 %. Brigáda není pojem, který by znal zákon o důchodovém pojištění. V případě činnosti, která by zakládala účast na sociální pojištění, by se vám tato doba hodnotila plně (na 100 %). Mohlo by se tedy stát, že kvůli evidenci na úřadu práce nezískáte další rok doby pojištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi krátkou dobu, je však nepravděpodobné, že by evidence na úřadu práce výše uvedeným způsobem ovlivnila výpočet důchod.

Jestliže ukončíte evidenci na úřadu práce ke dni 5. 10. 2014, můžete mít předčasný starobní důchod přiznán a vyplácen od 6. 10. 2014. Souběh předčasného (ani řádného) důchodu a podpory v nezaměstnanosti není možný.

Otázka doplněna:

Dobrý den, díky za odpověď.
Teď mě mrzí, že jsem si zbrkle podala žádost o předčasný důchod  o jeden rok. Vlastně jsem se připravila o nějakou stokorunu. Dá se tato žádost ještě zrušit? Ještě nemám výpis z ČSSZ. Žádost jsem podala 30. 6. 2014. Asi mi měla pracovnice OSSZ víc důrazně informovat o tom, že je lepší odpracovat celý rok a podat si žádost o předčasný důchod až k Novému roku. Dočetla jsem se že se dá pozastavit nebo oddálit výplata předčasného důchodu, v případě že bych pracovala od 1. 8. do 31. 12. 2014 na dohodu o práci, a tento výdělek se pak připočítává k ostatním výdělkům za tento rok a měl by vliv na výpočet předčasného důchodu. Je to tak?
Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Myslím si, že jste zcela nepochopila moji předchozí odpověď. Já nikde nepíši, že byste k Novému roku získala další rok doby pojištění, naopak uvádím: Mohlo by se tedy stát, že kvůli evidenci na úřadu práce nezískáte další rok doby pojištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi krátkou dobu, je však nepravděpodobné, že by evidence na úřadu práce výše uvedeným způsobem ovlivnila výpočet důchod. Celý rok pojištění neznamená kalendářní rok, ale skutečně na dny spočítaná doba pojištění (snad srozumitelně vysvětleno zde).

Abyste zbytečně nečinila nějaké ukvapené kroky, doporučuji vám následující postup: Na vzetí žádosti o důchod zpět, příp. na žádost o změnu data přiznání důchodu máte lhůtu 30 dní ode dne, kdy od ČSSZ Praha obdržíte rozhodnutí o přiznání důchodu. Vzhledem k tomu, že jste si žádala dostatečně dopředu před požadovaným datem přiznání, toto rozhodnutí jistě obdržíte před 6. říjnem 2014. Na osobním listě důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o přiznání důchodu uvidíte vaši celkovou dobu pojištění – bude zde uvedeno kolik let a dní jste ke dni datu přiznání důchodu získala. Pokud by do dalšího roku doby pojištění chybělo jen několik dní, mělo by cenu datum přiznání důchodu posunout. S tím by vám pomohli na vaší OSSZ. Jak je uvedeno výše, o tuto změnu byste musela požádat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí z ČSSZ.

Nevím, co myslíte dohodou o práci – pokud myslíte dohodu o provedení práce, tak z té se do výdělku 10.000 Kč měsíčně neodvádí sociální pojištění a nemá vliv na výpočet důchodu. Výpočet důchodu pro příští rok není znám – nemůžete se soustředit pouze na získání dalších výdělků. Při výpočtu důchodu s datem přiznání v příštím roce se sice započítají i výdělky roku letošního, ale budou zprůměrovány na delší časové (rozhodné) období, tzn., že další výdělek rozhodně nezaručuje vyšší důchod. Doporučuji vám si situaci zbytečně nekomplikovat a využít postup uvedený výše.