Je třeba mít v den uplatnění nároku již věk potřebný pro přiznání předčasného důchodu

Otázka:

Vážený pane Maříku,

popíšu vám svou dnešní emailovou konverzaci s panem Budaiem z webu ceskeduchody.cz.
Pan Budai včera 12.7. napsal ve svém článku
„Uplatnění nároku na předčasný důchod: Fixace aktuálních podmínek před zpřísněním“
v posledním odstavci „Tiskopis lze podat elektronicky“:

„Podstatné je, že v den podání tiskopisu a uplatnění nároku je již nutné mít věk na získání předčasného důchodu podle současných pravidel…. musí mít v den podání tiskopisu alespoň 60 let“

Nato jsem mu dnes zaslal dotaz, zda hypotetický pan Novák, šťastně narozený 31.8.1963, skutečně musí odeslat Uplatnění nároku až onoho 31.8.2023. Zda tedy nemůže p. Novák odeslat předepsaný formulář- ať už elektronicky, dopisem či zanést do podatelny OSSZ – dříve a odletět spokojeně slavit k moři? A po návratu v září sepsat řádně do šesti měsíců na OSSZ žádost – s jediným možným datem přiznání 31.8.2023 – za podmínek dnes platných?
Pan Budai si myslí, že skutečně by p. Novák musel poslat Uplatnění nároku až toho 31.8., s tím, že jediné datum na formuláři je datum podání Uplatnění nároku.
To mi nedalo a povedlo se mi dovolat na callcentrum ČSSZ, kde jsem tento hypotetický příklad uvedl a kde mi paní tvrdila, že je možné podat Uplatnění i dříve, že se tak děje. Nebyla ovšem schopna uvést předpis či vyhlášku, kde by se o tom psalo.
Je to poměrně důležité, může se to týkat osob, kteří např. v nejbližších dnech teprve budou mít 60 let, ovšem Uplatnění již zaslali.
Tedy závěrem : Je, nebo není, nutné čekat s odesláním Uplatnění nároku na den 60. narozenin?

Díky za vaši práci

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je třeba mít v den uplatnění nároku již věk potřebný pro přiznání předčasného důchodu

Rychlá odpověď je: Pravdu má ČSSZ a k uplatnění nároku samozřejmě může dojít i před dosažením věku potřebného pro přiznání předčasného důchodu.

Je třeba chápat, co to uplatnění nároku znamená. Podle 81 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. je to den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o její přiznání. Ve „standardních dobách“ se toto moc neřeší a v žádosti o důchod se jedná o totožné datum s datem sepsání žádosti. Datum uplatnění může předcházet datu sepsání žádosti (poprvé se na OSSZ obrátíte např. 1. června, ale žádost o důchod přijdete sepsat 15. června), ale nikdy ne naopak (není možné sepsat žádost o důchod a až po pár dnech se poprvé obrátit na OSSZ). Datum sepsání žádosti tedy musí být totožné nebo vyšší než datum uplatnění nároku. Žádost o důchod je pak možné podat (tj. uplatnit nárok) až čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání – § 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. Pokud tedy mohu žádost sepsat čtyři měsíce předem, musím mít možnost minimálně ve stejném termínu uplatnit nárok, jinak bych žádost nemohl sepsat.

Zjednodušme si situaci a zapomeňme na formulář „uplatnění nároku“ a uplatněme nárok přímo sepsáním žádosti o předčasný důchod. Pokud by platilo to, že nárok lze uplatnit až v den, kdy může být předčasný důchod přiznán, znamenalo by to, že žádost o předčasný důchod nikdy nemůže být sepsána před požadovaným „nejdřívějším možným“ datem přiznání. Pan Novák z vašeho příkladu by pak měl pouze jeden den (31. 8.), kdy by si mohl o tento předčasný důchod požádat, protože uplatnit nárok před tímto dnem by nemohl a zpětně by žádost podat také nemohl. To je přeci nesmysl. Pan Novák může sepsat žádost (a tím i uplatnit nárok) čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání, tj. už 30. 4.