Je někde v předpisech zakotveno, že po nějakou dobu se nesmí pro určité ročníky občanů změnit podmínky vyplácení důchodů?

Otázka:

Dobrý den, zajímá mne jedna věc, kterou nemohu nikde nalézt a nevím, zda ji přesně popíši. Chtěl bych vědět, zda je někde v předpisech zakotveno, že po nějakou stanovenou dobu se nesmí pro určité ročníky občanů změnit podmínky vyplácení důchodů (starobních) v jejich neprospěch. Abych vysvětlil takovou „ochranou lhůtu“ uvedu příklad: Například se v roce 2004 dozvím, že konkrétně já musím na dosáhnutí důchodového věku odpracovat ještě zbylých 11 roků, a až to tedy odpracuji (je rok 2015) tak poslanci odsouhlasí, že ne a že pro důchodový věk si musí moje ročníky ještě dva roky odpracovat apod. Toto ve skutečnosti se nestalo, tím jen vysvětluji můj dotaz, zda existuje nějaká právní jistota (zákonem daná) že se něco nesmí změnit pro občany, kteří plánují odchod do důchodu k určitému dni. Asi se to jmenuje zákaz retroaktivity, ale nevím, nejsem právník. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je někde v předpisech zakotveno, že po nějakou dobu se nesmí pro určité ročníky občanů změnit podmínky vyplácení důchodů?

Ne, žádnou takovou jistotu nemáte. Důchod se přiznává podle právní úpravy účinné ke dni přiznání důchodu. Pokud se právní úprava změní, postupuje se podle ní. Dříve byl také nižší důchodový věk, příp. bylo potřeba získat kratší dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod a dnes jsou podmínky přísnější.