Je někde stanovena povinnost informovat ÚP a ČSSZ o pobírání předdůchodu?

Otázka:

Moje situace:
Žena, bezdětná, 1957; termín odchodu do starobního důchodu (všechny podmínky splněny): srpen 2021
Ukončen pracovní poměr (zrušení firmy): 31. 3. 2019 + 3 měsíční odstupné
Evidence na ÚP: od 1. 4. 2019, s podporou pak od 1. 7. 2019.
Zvažuji:
1. možnost: pokračování evidence na ÚP s podporou do března (?) 2020 (odstupné je asi započítáváno do 11 měsíců v nichž mohu pobírat dávky UP ?) a potom předčasný starobní důchod (cca o 4 až 5 čtvrtletí, tedy květen či srpen 2020, samozřejmě s příslušným trvalým krácením)
2. možnost: pokračování evidence na ÚP s podporou (dtto výše) a souběžně s výplatou předdůchodu (=cca od ledna 2020 , byť znám názor o jeho nevýhodě) a dále evidence bez podpory (samozřejmě za předpokladu, že nebude možnost mne zaměstnat) až do doby řádného starobního důchodu. (Zde počítám i s tím,že mohu být případným přidělením práce z evidence ÚP vyřazena nebo potom i opakovaně v případě další ztráty práce do evidence opět zařazena, s výplatou podpory dle podmínek ÚP ?) Uvažuji správně?
Domnívám se, že jsem vcelku „v obrazu“ , nicméně nikde se nemohu dopátrat, zda, pokud bych vybrala druhou možnost, je někde stanovena povinnost nějak informovat ÚP a ČSSZ o případném pobírání předdůchodu (tedy vlastních prostředků)? Nebo je předání těchto informací mezi organizacemi automatické a nemusím to nikterak oznamovat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je někde stanovena povinnost informovat ÚP a ČSSZ o pobírání předdůchodu?

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu, vysvětluji v tomto článku. Pokud jste dostala tříměsíční odstupné, nebyla vám po tuto dobu podpora vyplácena a po těchto třech měsících máte nárok na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Toto by mělo být zřejmé i z rozhodnutí, které jste ve věci podpory obdržela z úřadu práce. Na celé toto období (3 + 11 měsíců) se z hlediska výpočtu důchodu pohlíží, jako byste podporu pobírala.

Při evidenci na úřadu práce si můžete nechat vyplácet předdůchodu, ale (jak se zde často ptám) co tím získáte? Z titulu evidence na ÚP jste zdravotně pojištěná (jako u předdůchodu), půjde o vyloučenou dobu (jako u předdůchodu), navíc se evidence na ÚP bude hodnotit jako náhradní doba pojištění (na rozdíl od předdůchodu). Co vám tedy předdůchod navíc přináší?

Pobírání předdůchodu není pro ÚP nijak relevantní informace, takže ho nikdo neinformuje. Pokud zde budete v evidenci, budou se vám snažit nalézt práci, ať už předdůchod pobíráte nebo ne. I při pobírání předdůchodu si tedy můžete nalézt práci a následně se opět do evidence ÚP přihlásit.

ČSSZ informaci o pobírání předdůchodu obdrží od penzijní společnosti.