Je možné si námitkou pohoršit?

Otázka:

Dobrý den, synovi schválili ID 2. st. Je mu nyní 18 let (v červnu), žádost byla podána v 18 letech v září. Má vrozenou pervazivní vývojovou poruchu diagnostikovanou až ve 12 letech, ale uznali ID až od vystavení poslední lék. zprávy po 18. roce věku v červenci. Zajímá mě, zda je to v pořádku, zda neměli uznat vznik invalidity již před 18. rokem a také, zda v případě podání námitky proti rozhodnutí není možné, aby si naopak nepohoršil a neschválil mu nakonec ani 1. st. ID. Zajímá mě také, jaká by byla výše ID u 2. st. pokud doložil náhradní dobu pojištění formou denního studia na SŠ 2 roky. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné si námitkou pohoršit?

Zdravotní stav nelze hodnotit přes internet – důchodová poradna tedy neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro přiznání invalidního důchodu. Jediný, kdo je schopen a oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na OSSZ. Nicméně vzhledem k povaze onemocnění (jak uvádíte vrozená vada), by pravděpodobně šlo dosáhnout dřívějšího data vzniku invalidity. V případě, že by datum vzniku invalidity spadalo až před nástup na střední školu (tedy před získání doby pojištění), vznikl by “problém” se vznikem nároku na důchod, neboť syn by musel získat dva roky pojištění a až po jejich získání by mu nárok vznikl.

Pokud by byl posudek o zdravotním stavu nadhodnocen, může v rámci námitky dojít ke snížení stupně invalidity, příp. i jejímu odebrání. V námitkovém řízení se zdravotní stav posuzuje kompletně znova.

Výši invalidního důchodu syna a způsob jeho výpočtu máme zveřejněn zde. Studium jistě bylo (resp. mělo být) při sepisování žádosti doloženo – aby vašemu synovi vznikl nárok na důchodu, musí získat alespoň den doby pojištění, což mu (pokud nebyl z jiného důvodu sociálně pojištěný) zaručí doba studia. Doba studia se od r. 2010 hodnotí pouze pro vznik nároku na invalidní důchod – pokud vznikne nárok na důchodu, bude jeho výše totožná.