Je možné pobírat předdůchod dva roky a poté se přihlásit na úřad práce?

Otázka:

Je možné se pět let před odchodem do starobního důchodu, odhlásit z evidence na ÚP s tím, že zažádám o předdůchod na 2 roky, a pak se na poslední tři roky zase zapsat do evidence ÚP? Stejně se do výpočtu starobního důchodu počítají jen poslední 3 roky v evidenci, i když omezeně. Ty anabáze na ÚP mi, vzhledem k mému zdravotnímu stavu (invalida II. stupně), činí dost problémy. Pobírání podpory mi skončilo. Co radíte? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Je možné pobírat předdůchod dva roky a poté se přihlásit na úřad práce?

Jakým způsobem se hodnotí doba evidence na úřadu práce pro výpočet důchodu máme popsáno v článku úřad práce a důchod. Při výpočtu důchodu se sice hodnotí poslední tři roky evidence (při získání alespoň dvou let po 55 roce věku, protože před 55. rokem se hodnotí pouze jeden rok), ale to neznamená, že musí jít o tři roky bezprostředně před dosažením důchodového věku.

Např.: 55 let vám bylo 1. 1. 2010. Důchodového věku dosáhnete 1. 5. 2018. V evidenci úřadu práce budete budete od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016 (bez nároku na podporu v nezaměstnanosti). Při výpočtu důchodu se vám bude hodnotit období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 (poslední tři roky) a to i přesto, že byste do důchodu odešel až 1. 5. 2018.

Svůj názor na předdůchod a to, jak máte (podle mého názoru) postupovat jsem vyjádřil již v mojí minulé odpovědi pro vás. Postup, který uvádíte vy, možný bezesporu je.