Je mi 51 let. Pokud odjedu do zahraničí, budu mít nárok na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den. Je mi 51 let, studovala jsme vysokou školu, kterou jsme absolvovala v roce 1987. Od té doby pracuji (mám dvě děti, se kterými jsem byla dohormady 3 roky na mateřské dovolené). Pokud bych v letošním roce odjela do zahraničí – natrvalo, měla bych nárok po dosažení důchodového věku na důchod? A z jakého období by se mi jeho výše vypočetla? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Je mi 51 let. Pokud odjedu do zahraničí, budu mít nárok na starobní důchod?

Neznám sice přesný průměh pojištění, ale je velmi pravděpodobné, že nyní jste ještě nezískala potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu (35 let). Splnila byste však podle všeho nárok tzv. poměrný starobní důchod (musí být dosažen vyšší důchodový věk).

Nyní záleží na tom, do jaké země odejdete a zda tam budete sociálně pojištěná. Do doby pro vznik nároku na starobní důchod by se vám počítala i doba pojištění v zahraničí. Musí jít ale o zemi EU nebo o zemi, se kterou má Česko uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. V případě, že v zahraničí nebudete sociálně pojištěná, příp. se bude jednat o zemi, která je mimo EU a Česko s ní nemá uzavřenou dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, k této době se přihlížet nebude.

Výpočet výše starobního důchodu se nyní provádí ze všech dob pojištění získaných od ukončení povinné školní docházky (čím více let pojištění, tím vyšší důchod) a ze všech výdělků získaných od roku 1986. Výpočet důchodu bude proveden pouze za roky získané v Česku – pokud budete pojištěná v zahraničí, může vám za danou dobu vyplácet důchod tato země.