Je evidence na úřadu práce pro účely § 42 omezena?

Otázka:

Dobrý den, domníval jsem se, že pro účely přiznání ID tzv. ochranným způsobem podle par. 42 zdp osoby mladší 28 let se doba evidence započítává zcela. Proto jsem podal správní žalobu ke Krajskému soudu proti rozhodnutí ČSSZ. Nyní mi od soudu došlo vyjádření žalované strany, která to zpochybnila s tím, že doba vedení na ÚP není automaticky považována za krytou dobu pojištění vzhledem ke znění par. 5 odst. 2 písm. a). Má žalovaná strana pravdu nebo se mám proti tomu ohradit? jde pouze o to prokázat, že nekrytá doba je kratší než 1 rok. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je evidence na úřadu práce pro účely § 42 omezena?

Pro účely § 42 zákona č. 155/1995 Sb. tj. splnění podmínky “nechybějícího” více než roku pojištění se doba evidence na úřadu práce hodnotí všechna a není omezena. Odstavec 3 tohoto paragrafu zní:

(3)Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

Jak vidíte, “pro tyto účely” zákon dobu evidence na ÚP nijak neomezuje. Jedná se naprosto o standardní záležitost a pokud někdo z právníků ČSSZ argumentuje § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., je to pochopitelně nesmysl a upřímně nechápu, jak k něčemu takovému dospěl.