Pobírám invalidní důchod a jsem OSVČ. Jsem osvobozen od daní u DPČ?

Otázka:

Jsem invalidní důchodce 1.stupeň a pracuji zároveň na vedlejší poměr jako OSVČ. Byla mi nabídnuta další jiná práce na dohodu o pracovní činnosti cca 5.000,-/měsíčně. Budu z této dohody odvádět 15% daň, nebo budu od této daně osvobozena, případně, co mám pro to udělat? Děkuji

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod a jsem OSVČ. Jsem osvobozen od daní u DPČ?

Český daňový systém není tak jednoduchý, aby bylo možné říci, že daň z příjmů je určité procento z hrubé mzdy. Žádné “osvobození” se na vás nevztahuje, ale díky slevě na dani na poplatníka a slevě na dani na poživatele invalidního důchod I. stupně se může stát, že daňová povinnost bude nulová. Záleží však na výši příjmů ze zamostatné výdělečné činnosti. Dále základ daně netvoří hrubá mzda, ale tzv. superhrubá mzda. Vzhledem k výši výdělku bude u vámi uváděné dohody o pracovní činnosti docházet i k platbám zdravotního a sociálního pojištění.

Obecné informace i bližší podrobnosti o daních z příjmů se můžete dočíst na webu české finanční správy.