Jakou roli vlastně má formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Otázka:

Dobrý den, odchod do starobního důchodu mám 21.11.2026. Chci odejít do předčasného důchodu, měla jsem naplánováno k 21.11.2023. Vzhledem k chystaným změnám uvažuji odejít do předčasného důchodu s datem přiznání do 31.8.2023. Vyhnu se velkému krácení za předčasnost, ale přijdu o lednovou valorizaci. V připravovaných změnách je ale také návrh, že předčasné důchody valorizované nebudou. Vím, že v současné době je vše zatím nejisté. V jedné odpovědi píšete, že řešením může být formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění. Když ho doručím na OSSZ do konce srpna 2023 (před účinností novely) je v mém případě také půl roční lhůta na to, abych se rozhodla, zda o předčasný důchod požádat zpětně . Tzn. do konce srpna 2023 „ještě po staru“ nebo až v roce 2024. Musím od podání tohoto formuláře od 6 měsíců o předčasný důchod skutečně požádat nebo (když se změní okolnosti třeba nový pracovní poměr) není povinnost o předčasný důchod žádat? Nevím jakou roli vlastně tento formulář má?Mám odpracováno 42 let. Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakou roli vlastně má formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Zatím není jistého nic, co se chystaných změn týká. Podle informací z ministerstva by se předčasné důchody přiznané za staré právní úpravy, stále valorizovaly „postaru“, tj. týkaly by se jich valorizace i před dosažením důchodového věku. Tuto informaci ale stále beru s rezervou a počítal bych, že může nastat i opačná varianta (opravu to nevím).

Formulář uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění vám dává pouze možnost do šesti měsíců žádost sepsat. Není to povinnost. Na formuláři v poučení uvedeno:

V případě, že nebude ve lhůtě uvedené v předchozí větě žádost o důchod sepsána, bude toto podání považováno za neúčinné.

Tento formulář má tu roli, že si jím uplatníte nárok na předčasný důchod (ale není to sepsání žádosti o důchod). O předčasný důchod nelze žádat zpětně před uplatnění nároku. Díky tomu, že tento formulář na OSSZ uplatníte (uplatníte nárok na předčasný důchod), můžete o předčasný důchod požádat zpětně až ke dni jeho uplatnění. Tímto postupem získáte čas na kvalifikované rozhodnutí a zároveň si necháte „otevřená vrátka“ pro možné zpětné přiznání předčasného důchodu.